voor hoogopgeleide professionals

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Coaching en psychosociale therapie

voor professionele begeleiders

Opleiding en supervisie

Mijn Verhaal

Biomedical Engineering en promotieonderzoek

In 1992 begon ik met een studie werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, iets wat redelijk voor de hand lag gezien mijn aanleg voor bètavakken. Toch was ik niet alleen maar ‘een bèta’, want al vroeg had ik ook grote belangstelling voor mensen, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Daarom stapte ik na mijn propedeuse over naar de richting werktuigkundige medische technologie, met het idee dat ‘iets medisch’ me in ieder geval dichter bij mensen zou brengen. Na mijn studie startte ik een promotieonderzoek (Biomedical Engineering) om mijn wetenschappelijke carrière te vervolgen als postdoc aan de University of California en het VU medisch centrum.

Van wetenschapper naar de mens achter de professional

Hoewel de honger naar kennis steeds is gebleven werd gaandeweg duidelijk dat ik iets fundamenteels miste in de academische wereld. Ik zag mezelf werken in een systeem dat draaide om publiceren, impactfactoren en H-factors. Voor mij verdween ‘dat wat er werkelijk toe doet’ te veel naar de achtergrond.  Ik zag ook voorbeelden van mensen ‘die het gemaakt hadden’ maar op het menselijke vlak en als leider ernstig te kort schoten. En als ik zelf in de spiegel keek was ik ook vooral een ‘hoofd’-mens geworden die weinig contact meer had met waar het in het leven echt om draait. Achteraf kan ik zeggen dat een zoektocht begon, van kennis naar een beetje meer wijsheid.

Toen ik de mogelijkheid kreeg om als universitair docent aan een universiteit te gaan werken stelde ik mezelf de vraag of dit was wat ik werkelijk wilde. Met behulp van een coach/therapeut leerde ik dat vele keuzes tot dan toe gedreven werden door oude patronen die voortkwamen uit mijn persoonlijke levensloop. Gaandeweg bleek dat ik niet op mijn plek zat in de wetenschap. Tevens werd in de coachsessies mijn liefde voor het begeleiden van mensen aangewakkerd. Ik besloot daarop om een basisopleiding tot coach te volgen. Na deze basisopleiding volgden nog vele opleidingen om ook in mijn nieuwe vak een echte professional te worden.

De overstap naar trainer/coach

Uiteindelijk heb ik afscheid van de wetenschap genomen maar de affiniteit met wetenschappers en andere kennisintensieve professionals is gebleven. Ik creëerde mijn eigen baan bij de VUmc Academie, waar ik trainingen begon te ontwikkelen voor jonge wetenschappers. Het begon met een training persoonlijke effectiviteit voor promovendi, maar al snel volgden ook trainingen en workshops voor postdocs, U(H)Ds en hoogleraren. Enkele jaren later begon ik ook leiderschapstrajecten te ontwikkelen en geven voor medisch specialisten en leidinggevenden van verschillende UMCs.

Eigen Bedrijf

In 2015 maakte ik wederom een grote stap door ontslag te nemen bij de VUmc Academie en mijn eigen bedrijf op te richten. De geboorte van mijn bedrijf komt voort uit het verlangen om nog betekenisvoller te kunnen zijn. Dit heeft te maken met mijn eigen geschiedenis, van waaruit ik veel weet over het overschrijden van grenzen. Helaas zie je dat dit thema vaak speelt in ziekenhuizen, universiteiten en andere grote instellingen. Door de enorme work-load, het soms moeten vechten voor je plek, of door bijvoorbeeld een verziekte werksfeer moet je jezelf steeds een beetje geweld aandoen om in het systeem te kunnen blijven functioneren. Daarmee raak je jezelf en je idealen op den duur kwijt. Vanuit mijn eigen bedrijf zie ik mogelijkheden met deze thematiek aan de slag te gaan en hoogopgeleide professionals daarin te ondersteunen.

Ambitie

Het is mijn ambitie om bij te dragen aan een gezondere werkomgeving voor hoogopgeleide professionals (zie mijn visie). Daartoe bied ik mijn kennis en kunde aan over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Zodat het weer kan gaan over wat echt belangrijk is: de patiënt, het onderzoek, de klant of cliënt. Het geeft me veel voldoening als mensen in trainingen of individuele sessies zichzelf weer terug vinden. Als ze de moed vinden om te voorschijn te komen en vanuit hun plek in de organisatie verandering teweeg brengen. Of als ze de moed hebben om te vertrekken, omdat de omstandigheden gewoon niet goed voor ze zijn. Steeds weer geldt:

“Als de waarheid verwelkomd wordt, ontstaat er weer leven”

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie