Partners

Ik werk al jaren regelmatig samen met een aantal netwerkpartners, als het om grotere opdrachten gaat of specifieke expertise nodig is. Deze partners sluiten qua werkwijze aan op mijn eigen visie en hebben affiniteit met de doelgroep. Uiteraard leveren ze uitstekende kwaliteit.

Partners met wie ik veel samenwerk zijn:

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie