Voor wie te voorschijn wil komen...

Effectiever samenwerken

Een van de belangrijkste voorwaarden om effectief te zijn is het vermogen om samen te werken. Om beter te leren samenwerken is allereerst (zelf)kennis nodig. Hoe komt het dat de samenwerking soms moeizaam verloopt, op een laag die verder gaat dan ‘verschil in belangen’ of ‘hij is gewoon een ingewikkeld persoon’? Wat is de eigen rol in de interactie? Welke persoonlijke valkuilen spelen er in de interactie met anderen? Welke organisatiefactoren spelen zichtbaar en onzichtbaar een rol?

In mijn trainingen is er ruim aandacht voor hoe iemand communiceert en wat het effect daarvan is op de samenwerking. Eigen patronen, voorkeurstijlen en valkuilen worden doorzien waardoor het mogelijk wordt deze te veranderen.

Uiteraard wordt er gewerkt met casuïstiek uit de praktijk en krijgen deelnemers bruikbare handvaten mee die direct effect hebben in de praktijk.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie