Voor wie te voorschijn wil komen...

Invloed in de academische setting

In een academische setting draait het in de eerste plaats om excellentie op je vakgebied. Voor het uitbouwen van een succesvolle onderzoekslijn of afdeling heb je daarnaast een heldere visie nodig. Maar met goede inhoudelijke capaciteiten en mooie plannen alleen red je het niet.

Om je plannen en ideeën geaccepteerd te krijgen zal je draagvlak moeten creëren (bijvoorbeeld bij de Raad van Bestuur) en heb je andere mensen nodig. Dit gaat niet altijd eenvoudig, aangezien een universiteit of UMC een buitengewoon complexe organisatie is waar meerdere belangen tegelijk spelen. Dit geldt helemaal als er meerdere organisaties bij een samenwerkingsverband betrokken zijn.

Vragen die dan vaak spelen zijn:

  • Hoe kan ik vanuit mijn plek in de organisatie invloed uitoefenen en dingen voor elkaar krijgen?
  • Hoe handel ik strategisch in een politieke omgeving?
  • Hoe stem ik af binnen complexe samenwerkingsverbanden?
  • Hoe word ik meer zichtbaar in mijn organisatie?

In deze training krijg je inzicht in het krachtenveld van jouw organisatie en leer je hoe jij invloed kunt uitoefenen. Uiteraard leer je ook waar je geen invloed op hebt en waar je beter geen strijd kunt voeren.

Je leert kijken naar je eigen manier van communiceren en te beoordelen waar deze effectief is en waar iets anders van je gevraagd wordt. Je leert effectiever te communiceren met uiteenlopende personen.

In de training wordt altijd gewerkt met eigen casuïstiek van de deelnemers, zodat aangereikte inzichten meteen toegepast kunnen worden op de eigen situatie. Het vertrekpunt is altijd de deelnemer zelf. Wat dient er geleerd te worden bij de deelnemer zodat deze effectiever wordt en meer ‘persoonlijk gewicht’ krijgt?

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie