Voor wie te voorschijn wil komen...

Persoonlijke effectiviteit

Bijna elke hoogopgeleide professional heeft het druk. Eindeloze stromen van emails, veel ballen in de lucht en soms het gevoel dat je geleefd wordt. Het verlangen is vaak om meer (ongestoord) te kunnen doen in minder tijd en wellicht ook een betere balans tussen werk en privé te krijgen. Time management zou de oplossing moeten zijn maar eigenlijk is het een vreemd begrip, want tijd valt nu eenmaal niet te managen.

Wat wél te managen valt is jezelf. Het begint met weten wat écht belangrijk is en keuzes daarop aan te passen. Time management gaat ook over goed communiceren. Hoe breng je aan je omgeving over wat je wel en niet doet? Hoe ga je om met zaken die je op je bord geschoven krijgt? Hoe ga je om met mensen waarmee je samenwerkt en die hun afspraken niet nakomen?

Een ander aspect van zelf-management is dat we bijvoorbeeld steeds iets uitstellen waarvan we weten dat het belangrijk is, of juist iets blijven doen waarvan we weten dat het niet goed voor ons is. Hoe komt het eigenlijk dat dit zo gaat en wat is nodig om een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen?

In deze training is er zowel aandacht voor praktische tips als de dieperliggende oorzaken van time-management problemen. Juist het aanpakken van deze dieperliggende oorzaken kan zorgen voor werkelijk duurzame veranderingen die zorgen voor een effectief gebruik van de tijd.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie