Visie

In veel professionele organisaties ervaren medewerkers dat hun liefde voor het vak bekneld raakt door regeldruk, politieke keuzes, slechte communicatie of falend leiderschap. Kostbare energie komt niet ten goede aan de kerntaak. En dat knelt. Dit leidt niet alleen tot irritatie en ongenoegen. Mensen dreigen zichzelf en hun idealen kwijt te raken. Tegelijkertijd brokkelt de verbinding die ze met de organisatie voelen af. Ook privé is het vaak een hele uitdaging om alle ballen in de lucht te houden en gezond te blijven.

Ik ondersteun professionals en organisaties om deze ongezonde situaties te transformeren door zichzelf te transformeren. Het resultaat is dat de energie weer gaat stromen en aangewend kan worden voor wat er écht toe doet. Dit gebeurt via trainingen, workshops, leergangen, teamsessies en individuele begeleiding.

Ik heb me gespecialiseerd in het werken op overtuigings- en identiteitsniveau. Dit houdt in dat ik niet alleen kennis en vaardigheden aanreik, maar ook naar iemands basale patronen en overtuigingen kijk. Door te kijken naar je ‘achterland’ en hoe dit van invloed is op je gedrag ontstaat diepgaand inzicht in bepaalde patronen. Hierdoor krijg je meer bewegingsvrijheid in je persoonlijke en je professionele leven om duurzaam andere keuzes te maken. Ik werk daarbij steeds vanuit de volgende uitgangspunten.

Of het nu om een individu of een team gaat, het aankijken van ‘wat is hier wérkelijk aan de hand?’ vraagt wel om een zekere moed.

Ik leer mensen om moedig te zijn.

Het overleg tussen de diverse afdelingen verliep zoals vanouds. Iedereen verdedigde zijn eigen belangen wat uitmondde in eindeloze welles-nietes discussies. De grootste ego’s voerden vooral het woord, de rest zat de vergadering uit. Zo ging het nu eenmaal…

Ze was heel ambitieus én had een kinderwens. De cultuur op de afdeling was: Kinderen krijgen gaat niet samen met een carrière als topwetenschapper, dat doe je maar in je eigen tijd… Ze durfde haar grote verlangen zelf niet onder ogen te zien, laat staan hierover te vertellen op de afdeling. In een van de sessies gaf ik haar de bedding en permissie om haar stem te laten horen, om haar kinderwens serieus te mogen nemen, om het op haar manier te mogen doen.

Iets meer dan een jaar later ontving ik een geboortekaartje.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie