C.G. Jung

als je in contact komt met het mirakel van de menselijke ziel

Leer je theorieën zo goed als je kunt, maar leg ze opzij

Visie

In veel professionele organisaties ervaren medewerkers dat hun liefde voor het vak bekneld raakt door regeldruk, politieke keuzes, slechte communicatie of falend leiderschap. Kostbare energie komt niet ten goede aan de kerntaak. En dat knelt. Dit leidt niet alleen tot irritatie en ongenoegen. Mensen dreigen zichzelf en hun idealen kwijt te raken. Tegelijkertijd brokkelt de verbinding die ze met de organisatie voelen af. Ook privé is het vaak een hele uitdaging om alle ballen in de lucht te houden en gezond te blijven.

Ik ondersteun professionals en organisaties om deze ongezonde situaties te transformeren door zichzelf te transformeren. Het resultaat is dat de energie weer gaat stromen en aangewend kan worden voor wat er écht toe doet. Dit gebeurt via trainingen, workshops, leergangen, teamsessies en individuele begeleiding.

Ik heb me gespecialiseerd in het werken op overtuigings- en identiteitsniveau. Dit houdt in dat ik niet alleen kennis en vaardigheden aanreik, maar ook naar iemands basale patronen en overtuigingen kijk. Door te kijken naar je ‘achterland’ en hoe dit van invloed is op je gedrag ontstaat diepgaand inzicht in bepaalde patronen. Hierdoor krijg je meer bewegingsvrijheid in je persoonlijke en je professionele leven om duurzaam andere keuzes te maken.

Of het nu om een individu of een team gaat, het aankijken van ‘wat is hier wérkelijk aan de hand?’ vraagt wel om een zekere moed.

Ik leer mensen om moedig te zijn.

Het overleg tussen de diverse afdelingen verliep zoals vanouds. Iedereen verdedigde zijn eigen belangen wat uitmondde in eindeloze welles-nietes discussies. De grootste ego’s voerden vooral het woord, de rest zat de vergadering uit. Zo ging het nu eenmaal…

Ze was heel ambitieus én had een kinderwens. De cultuur op de afdeling was: Kinderen krijgen gaat niet samen met een carrière als topwetenschapper, dat doe je maar in je eigen tijd… Ze durfde haar grote verlangen zelf niet onder ogen te zien, laat staan hierover te vertellen op de afdeling. In een van de sessies gaf ik haar de bedding en permissie om haar stem te laten horen, om haar kinderwens serieus te mogen nemen, om het op haar manier te mogen doen.

Iets meer dan een jaar later ontving ik een geboortekaartje.

Uitgangspunten

Zorgvuldig:

Iedere vraag is anders, iedere context is anders en geen persoon is hetzelfde. Wat de vraag ook is, ik vind het belangrijk om zorgvuldig te kijken wat op dit moment nodig is. Een begeleidingstraject is daarom altijd maatwerk. Zorgvuldigheid gaat ook over weten wat ik zelf wel en niet kan begeleiden. Vragen die buiten mijn expertise liggen zal ik daarom doorverwijzen naar andere professionals.

Veilig:

Het is belangrijk dat trainingen, teamsessies of individuele begeleidingsgesprekken plaatsvinden in een veilige setting. Een setting waarbij alles waar je mee komt welkom is en in vertrouwde handen. Vanzelfsprekend ga ik daarom vertrouwelijk om met alles wat besproken wordt in een sessie. Veiligheid gaat ook over respect hebben voor jouw verhaal, voor jouw geschiedenis, voor wie jij geworden bent en daar met mildheid naar kijken.

Scherp:

Ik vind het belangrijk dat ik je niet ‘laat ontsnappen’ bij datgene wat jij diep van binnen wil aangaan. Ook al is het soms lastig, ik plak liever geen spreekwoordelijke pleisters maar ga naar de kern van het probleem. Ik zal daarom soms confronterend en scherp zijn en de vinger op de zere plek leggen.

Professioneel:

Ik vind het belangrijk om zelf steeds te groeien en beter te worden in mijn vak. Het gaat erom dat een coach/trainer/psychosociaal therapeut zichzelf heel erg goed kent, zijn eigen blinde vlekken heeft onderzocht en ervaring heeft in het aangaan van lastige werk- en levensvraagstukken. Daarom ben ik aangesloten bij een intervisiegroep van coachprofessionals, ontvang ik regelmatig supervisie en volg ik nieuwe opleidingen en workshops om mijn kennis en kunde op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Autonomie:

In een training of begeleidingstraject loop ik een tijdje met je mee waarbij je nieuwe inzichten krijgt en nieuwe ervaringen opdoet, die toepasbaar zijn in jouw context. De bedoeling is om mezelf als begeleider weer overbodig te maken. De sessies moeten meerwaarde hebben voor jou, omdat ze je leren om zelf met het huidige én toekomstige vraagstukken om te gaan. Met andere woorden: het gaat over groei in jouw autonomie, niet over afhankelijk worden van de coach.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie