Groeien als professional én als mens

Supervisie voor groepen

Ik superviseer regelmatig (intervisie)groepen van coaches, trainers of therapeuten (in opleiding). Als begeleider van buiten de groep kan ik op verschillende manieren ondersteunen:

  • Ik werk met casuïstiek uit de beroepspraktijk van de deelnemers, waarbij  we steeds weer kijken naar waar je als begeleider tegen aanloopt.
  • Indien gewenst/nodig kijken we naar dynamieken die spelen binnen de (intervisie)groep die de effectiviteit van de groep verminderen.

In beide gevallen geef ik steeds in het moment zelf toelichting over het hoe en waarom van mijn interventies. Indien gewenst kan ik na afloop ook korte theoretische uitleg geven.

Doel

Je krijgt als begeleider (nog) meer zicht op je eigen thema’s en hoe die doorwerken in het begeleidingsproces of in de interactie met je groepsgenoten. Je leert je eigen overdrachtspatronen herkennen en er effectief gebruik van te maken in je begeleidingen. Je begeleiding wordt effectiever, je interventies preciezer en je kunt beter inschatten of je iets moet doen of juist laten.

Voor mensen die met mensen werken is supervisie heel waardevol om zowel persoonlijk als professioneel te groeien. Supervisie is nodig voor kwaliteitsbewaking en om gezond in je werk te blijven.

Werkwijze

Aan het begin van de sessie inventariseren we welke casuïstiek er speelt. Vervolgens werk ik met individuele deelnemers, bijvoorbeeld door een familie- of organisatieopstelling neer te zetten. Bij een casus uit de beroepspraktijk kunnen we er ook voor kiezen dat iemand van de groep de casusinbrenger begeleidt. In dat geval geef ik feedback of ondersteun ik de begeleider om zo inzichtelijk te maken wat er speelt in de onderstroom. Uiteraard wordt de hele groep hierbij betrokken en kijken we zo samen naar de casus.

Per sessie kunnen we meerdere vraagstukken behandelen. Na afloop van een casus is er ruimte voor vragen over het hoe en waarom van bepaalde interventies en geef ik indien nodig korte theoretische uitleg. De supervisie heeft daarmee ook het karakter van een scholing waarbij op vele lagen tegelijkertijd wordt geleerd.

Voor wie

Voor coaches, trainers en therapeuten. Andere professionals die met mensen werken en een opleiding tot begeleider hebben afgerond zijn ook welkom. Je bent bereid om casuïstiek in te brengen en om op jezelf te reflecteren, wat vraagt om een open en kwetsbare houding. Je kunt je als (bestaande) intervisiegroep aanmelden. Het is ook mogelijk om je als individu aan te melden, we kijken dan of er met meerdere individuen een groep gevormd kan worden.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie