Als de waarheid verwelkomd wordt

ontstaat er weer leven

Roel Breuls

Ik ben een ervaren trainer, (organisatie)coach en psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van hoogopgeleide professionals. Vanwege mijn achtergrond en kennis van het veld werk ik veel met wetenschappers, artsen, rechters, officieren van justitie en leidinggevenden. Daarnaast geef ik graag mijn passie en expertise door in de vorm van opleidingen en supervisie voor collega begeleiders.

In mijn werk bied ik een veilige plek waar mensen hun zorgen, vragen, problemen en verlangens kunnen uitspreken. Ik ondersteun ze vervolgens om deze verlangens te transformeren: van inzicht naar actie naar resultaat. Cliënten of deelnemers omschrijven me vaak als helder, vriendelijk én ‘scherp’.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik op een diepere laag werk, voorbij de ’tips en tricks’. Ik plak geen spreekwoordelijke pleisters maar ga naar de kern van het probleem (zie bijvoorbeeld deze blogs). Mijn sterk ontwikkeld analytisch vermogen gecombineerd met een diepgaande kennis van persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat begeleidingstrajecten en trainingen to the point, effectief en verrijkend zijn. Professioneel gezien én als mens.

Roel Breuls

Mijn verhaal

In 1992 begon ik met een studie werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, iets wat redelijk voor de hand lag gezien mijn aanleg voor bètavakken. Toch was ik niet alleen maar ‘een bèta’, want al vroeg had ik ook grote belangstelling voor mensen, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Daarom stapte ik na mijn propedeuse over naar de richting werktuigkundige medische technologie, met het idee dat ‘iets medisch’ me in ieder geval dichter bij mensen zou brengen. Na mijn studie startte ik een promotieonderzoek (Biomedical Engineering) om mijn wetenschappelijke carrière te vervolgen als postdoc aan de University of California en het VU medisch centrum.

Visie, Werkwijze en Uitgangspunten

Ik heb me gespecialiseerd in het werken op overtuigings- en identiteitsniveau. Dit houdt in dat ik niet alleen kennis en vaardigheden aanreik, maar ook naar iemands basale patronen en overtuigingen kijk. Door te kijken naar je ‘achterland’ en hoe dit van invloed is op je gedrag ontstaat diepgaand inzicht in bepaalde patronen. Hierdoor krijg je meer bewegingsvrijheid in je persoonlijke en je professionele leven om duurzaam andere keuzes te maken.

Partners

Ik werk al jaren regelmatig samen met een aantal netwerkpartners, als het om grotere opdrachten gaat of specifieke expertise nodig is. Deze partners sluiten qua werkwijze aan op mijn eigen visie en hebben affiniteit met de doelgroep. Uiteraard leveren ze uitstekende kwaliteit.

Hylkje Folkertsma

Hylkje Folkertsma

Louise Mennen

Louise Mennen

Anne van Weeghel

Anne van Weeghel

Ineke van de Meene

Ineke van de Meene

Opdrachtgevers

Accreditaties en erkenningen

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie