Rilke

dat ieder de eenzaamheid van de ander beschermt.

In een relatie is de grootste opgave,

Relatietherapie

Elke partnerrelatie kent lastige momenten waarin het schuurt. Zolang de verbinding blijft hoeft dat geen probleem te zijn en kunnen jullie daarvan groeien en kan de relatie zich verdiepen. Maar wat als er  geleidelijk aan een verwijdering plaatsvindt en je je partner steeds moeilijker weet te vinden? Of als de conflicten zich als een repeterende plaat herhalen?

Een stroeve relatie heeft veel impact op hoe iemand zich voelt en heeft meestal ook zijn weerslag op werk en gezondheid. Bewust of onbewust is er vaak het verlangen dat ‘de ander’ verandert en gaan de verwijten (al dan niet uitgesproken) over en weer. Wijzen naar een ander vraagt echter om een blik naar jezelf.

De dieperliggende vraag is steeds: Wat moet ieder individueel leren zodat ‘samen’ weer beter wordt? Relatietherapie is erop gericht om te kijken naar wat ieders eigen aandeel is in hoe het gaat. In een veilige setting kijken we wat nodig is om vastzittende patronen te doorbreken zodat de liefde weer kan stromen.

Voorbeelden van vragen

  • Soms twijfel ik of ik nog wel verder moet met mijn relatie
  • Ik mis mijn partner
  • Er is weinig intimiteit/seksualiteit meer in de relatie, de passie is eruit
  • We hebben al van alles geprobeerd en praten loopt steeds uit op ruzie
  • Ik maak me zorgen om de kinderen, die ook wel aanvoelen dat het niet goed gaat tussen ons
  • Ik merk dat ik me de laatste tijd vaker tot een ander aangetrokken voel
  • Ik heb moeite met haar/zijn schoonfamilie en dat staat tussen ons in
  • We zijn een samengesteld gezin en ik heb moeite met een van haar/zijn kinderen
  • Mijn partner zit slecht in haar/zijn vel en dat heeft zijn weerslag op onze relatie
  • Door vreemdgaan is het vertrouwen tussen ons beschadigd

Werkwijze

Bij relatietherapie sessies werk ik samen met mijn vrouw en mede-therapeut Ineke van de Meene. In de eerste sessie onderzoeken we samen met jullie de vraag, de problemen of de klacht. Vaak speelt er van alles en is de eerste stap om de kluwen te ontwarren en zo de vraag naar de essentie terug te brengen.

De sessies bestaan niet alleen uit praten. Veranderingen beklijven pas echt door te ervaren, te voelen, en te doen. Daarom zetten we diverse methoden in om jullie verder te helpen.

Omdat relatieproblemen vaak gekoppeld zijn aan iemands persoonlijke en systemische geschiedenis zullen we in een traject altijd kijken naar hoe je bepaalde patronen vanuit je thuissituatie geleerd hebt en hoe deze de huidige relatie in het hier-en-nu beïnvloeden.

Hij had heel fijne ouders had gehad, maar ze waren wel emotioneel afwezig. Als hij er nu op terugkeek kon hij wel voelen dat hij er behoorlijk alleen voor had gestaan.

Richting zijn vrouw legde hij nu onbewust de claim dat zij er moest zijn voor hem en hem de bedding moest geven die hij vroeger zo gemist had. Als zij daar dan niet aan kon voldoen trok hij zich boos terug vol verwijten dat ze hem niet zag staan.

Zij was de jongste van het gezin en vaak onbewust bang omdat ze haar broers en ouders niet kon bijhouden. Met de plannen voor de verbouwing verweet ze haar man dat hij geen rekening hield met haar en veel te hard van stapel liep zonder rekening te houden met haar.

Praktisch

Na deze eerste sessie is duidelijk of onze werkwijze jullie aanspreekt en er voldoende basis is om verder te gaan. Meestal zijn 3 tot 6 sessies (van 1,5 uur) voldoende voor een vervullend resultaat, maar soms kunnen één of enkele sessies al afdoende zijn. Soms wordt er in de loop van het traject ook afzonderlijk met jullie gewerkt, waarbij je een individuele sessie bij een van ons hebt om specifieke thema’s verder uit te werken.

Na een sessie krijgen jullie individuele en/of gezamenlijke opdrachten mee om in de tussenliggende periode mee aan de slag te gaan. Tussentijds evalueren we om te kijken of we nog ‘op koers zijn’ en aan het einde van het begeleidingstraject is er een evaluatie en afronding.

We werken in de sessies met de volgende methoden en  vanuit de volgende uitgangspunten.

Roel Breuls

Roel Breuls

Ineke van de Meene

Ineke van de Meene

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie