Als de waarheid verwelkomd wordt

ontstaat er weer leven

Mijn Verhaal

Biomedical Engineering en promotieonderzoek

In 1992 begon ik met een studie werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, iets wat redelijk voor de hand lag gezien mijn aanleg voor bètavakken. Toch was ik niet alleen maar ‘een bèta’, want al vroeg had ik ook grote belangstelling voor mensen, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Daarom stapte ik na mijn propedeuse over naar de richting werktuigkundige medische technologie, met het idee dat ‘iets medisch’ me in ieder geval dichter bij mensen zou brengen. Na mijn studie startte ik een promotieonderzoek (Biomedical Engineering) om mijn wetenschappelijke carrière te vervolgen als postdoc aan de University of California en het VU medisch centrum.

Roel Breuls
Van wetenschapper naar de mens achter de professional

Hoewel de honger naar kennis steeds is gebleven werd gaandeweg duidelijk dat ik iets fundamenteels miste in de academische wereld. Ik zag mezelf werken in een systeem dat draaide om publiceren, impactfactoren en H-factors. Voor mij verdween ‘dat wat er werkelijk toe doet’ te veel naar de achtergrond. En als ik zelf in de spiegel keek was ik ook vooral een ‘hoofd’-mens geworden die weinig contact meer had met waar het in het leven echt om draait. Achteraf kan ik zeggen dat een zoektocht begon, van kennis naar een beetje meer wijsheid.

Toen ik de mogelijkheid kreeg om als universitair docent aan een universiteit te gaan werken stelde ik mezelf de vraag of dit was wat ik werkelijk wilde. Met behulp van een coach/therapeut leerde ik dat vele keuzes tot dan toe gedreven werden door oude patronen die voortkwamen uit mijn persoonlijke levensloop. Gaandeweg bleek dat ik niet op mijn plek zat in de wetenschap. Tevens werden in deze sessies mijn liefde voor het begeleiden van mensen aangewakkerd. Ik besloot daarop om een basisopleiding tot coach te volgen. Na deze basisopleiding volgden nog vele opleidingen om ook in mijn nieuwe vak een echte professional te worden.

De overstap naar trainer/coach

Uiteindelijk heb ik afscheid van de wetenschap genomen maar de affiniteit met wetenschappers en andere kennisintensieve professionals is gebleven. Ik creëerde mijn eigen baan bij de VUmc Academie, waar ik trainingen begon te ontwikkelen voor jonge wetenschappers. Het begon met een training persoonlijke effectiviteit voor promovendi, maar al snel volgden ook trainingen en workshops voor postdocs, U(H)Ds en hoogleraren. Enkele jaren later begon ik ook leiderschapstrajecten te ontwikkelen en geven voor medisch specialisten en leidinggevenden van verschillende UMCs.

Eigen Bedrijf

In 2015 maakte ik een volgende grote stap door ontslag te nemen bij de VUmc Academie en mijn eigen bedrijf op te richten. De geboorte van mijn bedrijf komt voort uit het verlangen om nog betekenisvoller te kunnen zijn. Door de vele opleidingen die ik gedaan heb ben ik steeds verder gaan beseffen hoe mijn eigen familiegeschiedenis, waarin grensoverschrijding zijn sporen heeft nagelaten, mij gevormd hebben. Gaandeweg zag ik daarmee steeds duidelijker hoe bepaalde patronen bij mensen en organisaties vaak ook een dieperliggende oorzaak hebben. En dat mijn kwaliteit is om deze onderliggende laag te ‘lezen’ en aan te raken. Binnen mijn eigen bedrijf zag ik meer mogelijkheden om juist deze specialiteit verder uit te bouwen.

Volgende stappen

Na nog een aantal opleidingen en cursussen had ik in 2020 voldoende professionele bagage om me te laten accrediteren als psychosociaal therapeut. Een psychosociaal therapeut werkt indien nodig op een diepere laag, maar doet dit met geestelijk gezonde mensen, die voldoende eigen draagkracht hebben om problemen (eventueel met hulp) aan te pakken. 

Ingegeven door de passie voor mijn vak verzorg ik de opleiding systemisch werken, voor mensen die zelf willen leren werken op de zogenaamde ‘identiteitslaag’ en dit meer in hun beroepspraktijk willen toepassen. Daarnaast superviseer ik sinds een aantal jaren collega vakgenoten.

Ambitie

Ik wil bijdragen aan een gezondere werkomgeving voor hoogopgeleide professionals (zie mijn visie). Daartoe bied ik mijn kennis en kunde aan over leiderschap en teamontwikkeling met als basis persoonlijke ontwikkeling op de identiteitslaag. Zodat het weer kan gaan over wat écht belangrijk is: de patiënt, het onderzoek, de klant of cliënt én het welzijn van de professional zelf. Ik geef graag mijn kennis door aan collega trainers/coaches omdat ik geloof dat het werken op de identiteitslaag (mits dat nodig is) werkelijke verandering teweegbrengt en voorkomt dat er niet-effectieve interventies ingezet worden.

Het geeft me veel voldoening als mensen in trainingen of individuele sessies zichzelf weer terug vinden. Als ze de moed vinden om te voorschijn te komen en vanuit hun eigenheid en plek verandering teweeg brengen. Steeds weer geldt:

“Als de waarheid verwelkomd wordt, ontstaat er weer leven”

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie