Magisch werken met beide benen op de grond

Leergang Systemisch Werken

 • € 2400,- (BTW vrij) voor 8 opleidingsdagen, intervisie en 2 individuele sessies.

 • 12 april, 10 mei, 7 juni, 28 juni, 13 september, 11 oktober, 15 november, 13 december 2022 (van 10-17 uur)

 • Begeleiders: Roel Breuls en Hylkje Folkertsma

 • Heiereind 14 in Riethoven

Wat je leert

Persoonlijk
 • inzicht in de dynamieken en systemische patronen in je eigen systeem
 • inzicht in je eigen persoonlijke, terugkerende leerthema’s
 • herkennen van je eigen gedrag in de verschillende ontwikkelfasen
 • hoe je persoonlijke casuïstiek kan aanwenden voor je verdere ontwikkeling
 • concrete stappen te zetten waarbij je wint aan persoonlijke ‘gewicht’ en stevigheid
Professioneel
 • kennis en inzicht in de drie systemische wetmatigheden
 • onderscheid maken tussen dynamieken waar je wel en geen invloed op hebt
 • bewust worden van jouw eigen (gekleurde) beeldvorming
 • herkennen van jouw voorkeursplek, in relatie tot de aangeboden en de dienende plek
 • toepassen van systemische interventie mogelijkheden
 • herkennen van gedrag in de verschillende fases van een leerproces
 • onderscheid maken tussen biografische thematiek en systemische thematiek
 • een innerlijke houding om fenomenologisch waar te kunnen nemen

‘Als kind kwam hij uit een nest waar veel toegedekte strijd was. Vanuit een diep verlangen om harmonie te realiseren is hij als begeleider messcherp en móet alles boven tafel. Hij vindt het lastig om dingen te laten en stuit soms op weerstand door zijn iets te scherpe interventies. Na de opstelling had hij meer contact gekregen met zijn onmacht en verdriet. Nu kon hij in zijn begeleidingswerk beter doseren en verduren als niet meteen alle kaarten op tafel lagen’.

Hoe werken wij

Gedurende de opleiding reiken we je korte stukken theorie aan voor een stevig fundament. In diverse structuren en oefeningen werken we met jouw eigen casuïstiek en die van andere deelnemers. Hiermee raken we vaak ook een diepere laag van jou aan, zodat je nog meer zicht krijgt op je eigen patronen.

We werken:

 • Vanuit een systemische blik
 • Via hart en hoofd interventies
 • Ervarings- en lichaamsgericht

De groepsgrootte is minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.

‘Ze was opgegroeid in een gezin waar stevig geoordeeld werd, over haar en anderen. De meningen buitelden vaak over tafel en de benauwdheid vloog haar vaak aan. Ze heeft dan ook vaak lucht en ruimte nodig en deelnemers krijgen bij haar ook alle ruimte voor hun gevoelens. Soms ook teveel en dan ontstaat er een ‘meeslepende zwaarte’. In een opstelling voelt ze weer hoe pijnlijk het was voor haar als kind om telkens weer afgekapt en veroordeeld te worden. Ze leert nu dat begrenzen met een innerlijke beslistheid juist ook ruimte geeft, aan haar zelf en aan haar cliënten’.

Voor wie

Deze leergang is bedoeld voor mensen die met mensen (willen gaan) werken, zoals leidinggevenden, coaches, trainers en hr-functionarissen.

 • Deelnemers zijn mensen die in hun eigen (werkend) leven het verschil willen maken door anderen te begeleiden, zodat deze verder kunnen groeien.
 • De leergang geeft je inzichten en handvatten om op een dieper niveau contact te maken met groepen en individuen, ook als je zelf niet met opstellingen wilt gaan werken.
 • Je hebt vooraf al eens deelgenomen aan een workshop familieopstellingen of loopbaanopstellingen, om te ervaren of deze werkwijze bij je past.
 • Na afronding van deze leergang ben je nog geen ‘opsteller’.  Als je zelf (familie- of organisatie-) opstellingen wil gaan begeleiden, adviseren we om na deze leergang een meerjarig ontwikkeltraject te doorlopen.
 • Het allerbelangrijkste is dat je zelf een stap wilt zetten in jouw persoonlijk ontwikkeling!

Programma leergang

Opleidingsdagen

Elke opleidingsdag heeft een eigen thema dat in de ochtend onderzocht wordt. In de middag wordt er gewerkt met vragen van deelnemers.

Intakegesprek

Bij interesse in deze leergang krijg je een (kosteloos) intake gesprek. We bespreken jouw persoonlijke leerdoelen en kijken of deze met de leergang gerealiseerd kunnen worden. Ook kijken we of onze werkwijze aansluit bij jouw verwachtingen en reflecterend vermogen.

Intervisie

Aan het eind van elke opleidingsdag krijg je een thuisopdracht die je in de intervisiesessie tussen de opleidingsdagen uitvoert en/of bespreekt met elkaar.

Individuele sessie

Tijdens de leergang krijg je twee individuele sessies met een van de opleiders, waarin je gecoached wordt op een eigen vraag.

Eindopdracht

Je werkt toe naar een eindopdracht. Op de laatste dag deel je jouw persoonlijke leerweg, de stappen die je gezet hebt, je ups-and-downs, ervaringen en resultaten.

Afsluiting

De leergang sluit je af met bovengenoemde eindopdracht en een passend afscheid waarbij je een certificaat ontvangt.

Programma opleidingsdagen

Dag 1:      Onze basis; hechting en veiligheid

Dag 2:      Verticale relaties tussen ouders en kinderen

Dag 3:      Horizontale relaties tussen broers en zussen

Dag 4:      Magische en dienende plek, thuis en in werk

Dag 5:      De balans tussen geven en nemen

Dag 6:      Destructieve patronen, faal- en succesangst

Dag 7:      Vragen, uitreiken en aannemen

Dag 8:      Het volle potentieel inzetten

Opleiders

Roel Breuls

Roel Breuls

Hylkje Folkertsma

Hylkje Folkertsma

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie