Als de waarheid verwelkomd wordt

ontstaat er weer leven

Roel Breuls

Profiel

Ik ben een ervaren trainer, (organisatie)coach en psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van hoogopgeleide professionals. Vanwege mijn achtergrond en kennis van het veld werk ik veel met wetenschappers, artsen, rechters, officieren van justitie en leidinggevenden. Daarnaast geef ik graag mijn passie en expertise door in de vorm van supervisie en opleidingen voor collega begeleiders.

In mijn werk bied ik een veilige plek waar mensen hun zorgen, vragen, problemen en verlangens kunnen uitspreken. Ik ondersteun ze vervolgens om deze verlangens te transformeren: van inzicht naar actie naar resultaat. Cliënten of deelnemers omschrijven me vaak als helder, vriendelijk én ‘scherp’.

Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik op een diepere laag werk, voorbij de ’tips en tricks’. Ik plak geen spreekwoordelijke pleisters maar ga naar de kern van het probleem. Mijn sterk ontwikkeld analytisch vermogen gecombineerd met een diepgaande kennis van persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat begeleidingstrajecten en trainingen to the point, effectief en verrijkend zijn. Professioneel gezien én als mens.

Roel Breuls

Opleidingen

Ik ben oorspronkelijk opgeleid aan de TU Eindhoven als Biomedical Engineer en daar ook gepromoveerd. De afgelopen 10 jaar  heb ik het coachen en trainen vooral bij Phoenix Opleidingen geleerd. Hier heb ik o.a. de 3-jarige opleiding Professionele Begeleiding en Communicatie en de opleidingen Systemisch Werken, Professionele Begeleiding van Organisaties, Meesterschap in Individuele Begeleiding en Therapie, en De Maskermaker: Lichaamswerk en Karakterstructuren afgerond.

Deze opleidingen hebben mijn manier van werken sterk beïnvloed. Parallel aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling leerde ik dat duurzaam leren en veranderen meer nodig heeft dan kennis en vaardigheden.  Het vraagt om te werken op een diepere laag, de zogenaamde identiteitslaag.

In 2019 heb ik samen met mijn vrouw Ineke van de Meene heb ik de opleiding ‘Relatietherapie’ gevolgd. Met haar begeleid geef ik relatietherapie voor stellen. Daarnaast heb ik nog een 6-daagse vervolgopleiding gevolgd over het werken met thema’s als macht en onmacht (bij Herman Cools).

Na nog een aantal bijscholingstrajecten (bij diverse opleiders) heb ik me uiteindelijk laten accrediteren als gespecialiseerd psychosociaal therapeut.

Accreditaties

  • Ik ben aangesloten bij het NVPA, de beroepsvereniging voor psychosociale-sociaal therapeuten.
  • Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRBKO), het door de overheid erkende kwaliteitskeurmerk voor zelfstandig docenten.
  • Roel Breuls – ontwikkeling van mens en organisatie is geaccrediteerd als opleidingsinstelling bij het CRKBO.
  • Ik ben aangesloten bij het SCAG (geschillencommissie voor therapeuten) en het RCBZ (overkoepelend orgaan dat bemiddeld tussen therapeuten, cliënten en zorgverzekeraars).
  • Ik ben aangesloten bij de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen, met bijbehorende klachtencommissie.
  • De bovengenoemde opleidingen zijn geaccrediteerd bij de Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) voor de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg.
© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie