Eerlijk, zorgvuldig en helder maatwerk

Teamontwikkeling

Organisaties zijn boeiende en complexe omgevingen. Mensen werken er samen om een product of dienst te realiseren om zo betekenisvol en succesvol te zijn. Betekenisvol voor hun klanten, de maatschappij én voor de medewerkers, die in de organisatie een plek vinden waar ze hun competenties en authenticiteit ten volle kunnen benutten.

Maar vaak stokt het ergens. Teams functioneren niet goed, eigenbelang gaat voor het teambelang, organisaties gaan ten onder aan bureaucratie, verschillende afdelingen werken ‘zo dicht mogelijk langs elkaar heen’ en waar de organisatie ooit voor bedoeld was raakt te ver naar de achtergrond.

Medewerkers voelen dit en gaan vaak – loyaal als ze zijn – door, maar van binnen ‘schuurt het’ en groeit de onvrede.

Om dit vlot te trekken zijn twee dingen nodig. Ontwikkeling van het team én ontwikkeling van de leider(s).

Voorbeelden

Teamontwikkeling kan o.a. nuttig zijn voor:

  • het tegengaan van een eilandcultuur
  • het verbeteren van de samenwerking binnen of tussen teams
  • het verbeteren van de verhouding tussen leiding en medewerkers
  • het (her)vinden van focus
  • het verhogen van het eigen initiatief van de medewerkers
  • het vergroten van de zichtbaarheid van een team in de organisatie

Werkwijze

Mijn bijdrage bestaat er allereerst uit dat ik het probleem of de klacht in kaart breng en weet te duiden op een andere laag. De laag van de niet uitgesproken maar voelbare dynamieken. Ik ga kortweg op zoek naar: Wat is hier nu écht aan de hand?

Door te praten met leidinggevende en medewerkers en het inzetten van diagnostische instrumenten vormt zich een beeld van de onderliggende oorzaak van de knelpunten. Deze stap is buitengewoon belangrijk en voorkomt dat allerlei middelen ingezet worden die op de lange termijn geen effect hebben.

Met deze kennis wordt ook duidelijk wat er veranderd en geleerd moet worden en wie dat zou moeten doen. Pas dan is duidelijk welke interventie nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een training voor een groep medewerkers zijn, coaching van een leidinggevende of een teamcoaching van het MT.

Waar ik voor sta is dat datgene gebeurt wat nodig is en daadwerkelijk bijdraagt aan een gezonde organisatie. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Kortom: Eerlijk, zorgvuldig, en helder maatwerk.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie