Voor wie te voorschijn wil komen...

Persoonlijk leiderschap

Iedereen krijgt op zijn werk te maken met situaties die om een reactie vragen. Je hebt bijvoorbeeld een collega die zijn afspraken niet nakomt, je wordt gevraagd voor een klus waar je erg tegenop ziet of voelt je onzeker in de buurt van die dominante leidinggevende. Deze situaties vragen om persoonlijk leiderschap: het in staat zijn om leiding te geven aan je zelf.

Dit is echter nog niet zo eenvoudig. Stel dat je conflictmijdend bent en iemand gaat behoorlijk over je grens. Vanuit je vertrouwde patroon reageer je misschien niet of spreek je verzachtende woorden, ook al is het op zijn plaats om boos te worden en een grens te trekken. Persoonlijk leiderschap betekent dan dat je, ook al voelt het ongemakkelijk, een reactie kiest die passend is bij de situatie en voorbijgaat aan je vertrouwde eerste neiging.

Persoonlijk leiderschap gaat daarom over veel meer dan het aanleren van bijvoorbeeld communicatievaardigheden of ’tips en tricks’ op het gebied van timemanagement. Het gaat over diepgaand inzicht krijgen in je eigen patronen. Wat maakt dat je bijvoorbeeld conflictmijdend bent, last hebt van perfectionisme of altijd maar te veel hooi op je vork neemt? Dit onderzoek is soms niet eenvoudig en confronterend omdat patronen diep ingesleten zijn en geworteld zijn in je persoonlijke geschiedenis (zie ook deze blogs).

Een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschapstrainingen is dan ook een onderzoek naar vormende ervaringen en zogenaamde scriptpatronen. Door inzicht in het ontstaan van niet effectieve patronen, gecombineerd met zinvolle ervaringsoefeningen en het werken op een diepere laag, ontstaat de mogelijkheid om patronen te doorbreken. Hiermee transformeert ‘kennis over’ in blijvende gedragsveranderingen.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie