Voor wie te voorschijn wil komen...

Individuele coaching

Ieder van ons loopt wel eens vast, weet even niet welke richting in te slaan of heeft behoefte aan iemand die meekijkt bij een dilemma. Een coachtraject helpt om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat nodig is om verder te komen. Afhankelijk van de vraag kan het nodig zijn om dieper naar de oorzaken van bepaalde problematiek te kijken. In dit geval kun je ook terecht voor psychosociale therapie.

Praktijkruimte Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie

Voorbeelden begeleidingsvragen

 • Ik wil mezelf persoonlijk ontwikkelen
 • Ik wil mijn kwaliteiten en valkuilen beter kennen
 • Ik hou te veel ballen in de lucht
 • Ik wil me beter profileren op mijn werk
 • De balans tussen werk en privé is al een tijdje zoek
 • De communicatie tussen mij en mijn leidinggevende is moeizaam
 • Ik maak me altijd veel zorgen over wat anderen over mij denken
 • Ik ben zoekend in wat ik wil in mijn werk
 • Ik ben de laatste tijd erg gestresst

Werkwijze

In de eerste sessie onderzoeken we samen de vraag, het probleem of de klacht. Vaak speelt er van alles en is mijn eerste bijdrage om te helpen de kluwen te ontwarren zodat we helder krijgen waar het écht om gaat. In deze eerste sessie ga ik meteen ook al ‘aan het werk’ zodat je een duidelijk beeld hebt of mijn werkwijze je aanspreekt en of je verder wilt gaan.

Na het eerste gesprek maak ik een inschatting van het benodigde aantal sessies. Meestal zijn tussen de 4 tot 8 sessies voldoende voor een vervullend resultaat, maar soms kunnen één of enkele sessies al afdoende zijn. De sessies duren 1,5 uur. Het tarief van een sessie wordt in het begin van het begeleidingstraject afgesproken. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk aan huis in Utrecht – de Meern.

De sessies bestaan niet alleen uit praten. Ik geloof dat ontwikkeling pas echt beklijft door te ervaren, te voelen en te doen. Daarom zet ik diverse methoden in om iemand verder te helpen. In mijn begeleiding kijk ik meestal naar hoe je bepaalde patronen vanuit je thuissituatie hebt geleerd, omdat dit van grote invloed is op je functioneren in het hier-en-nu. Na een sessie geef ik soms een opdracht mee om nieuwe inzichten en ervaringen te vertalen naar je dagelijks leven en het resultaat hiervan te ervaren. In een volgende sessie bespreken we je opgedane ervaringen, kijken we of we ‘op koers zijn’, sturen we waar nodig bij en verankeren we wat succesvol blijkt.

Aan het einde van het begeleidingstraject is er een evaluatie en afronding. Dit houdt in dat we bespreken of het doel is gehaald, of andere thema’s zich aandienen of dat we afscheid van elkaar kunnen nemen. Bij elk traject werk ik vanuit de volgende uitgangspunten.

Resultaat

De resultaten van een begeleidingstraject zijn uiteraard afhankelijk van de vraag, maar meestal wordt een combinatie van het volgende bereikt:

 • Vergroting van zelfkennis en inzicht in belemmerende patronen
 • Nieuwe manieren om met lastige situaties om te gaan
 • Inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dit te veranderen
 • Hernieuwde energie en focus, minder stress
 • Het groeien in stevigheid en zelfverzekerdheid
 • Het beter kunnen omgaan met lastige emoties zoals boosheid, angst of verdriet
 • Meer balans tussen werk en privé
 • Een gevoel van rust en ruimte
 • Duidelijkheid en meer richting in werk en leven

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie