"He that would govern others,

first should be master of himself".

Philip Massinger (1583 - 1640)

Leiderschapsontwikkeling

De kwaliteit van leiderschap is cruciaal voor een organisatie want goed leiderschap laat individuen bloeien en stimuleert onderlinge samenwerking. Daarentegen kan falend leiderschap leiden tot slecht gemotiveerde medewerkers, gebrek aan samenwerking of grote afstand tussen de leiding en medewerkers.

Leiderschapsontwikkeling begint met zelfkennis van de leider en het vermogen tot persoonlijk leiderschap: Het vermogen om ‘leiding te geven aan jezelf’.  Een leider zal in staat moeten zijn om zijn eigen gedragingen te (h)erkennen en indien nodig bij te sturen.

In mijn trajecten besteed ik daarom veel aandacht aan het zichtbaar maken van gedragspatronen en hoe deze – indien nodig – te doorbreken. Dit is vaak nog niet zo eenvoudig omdat gedragspatronen diep ingesleten zijn. Zo zal een conflictvermijdende leider vaak wel weten dat hij soms meer de confrontatie mag opzoeken en de leider met het korte lontje begrijpt ook wel dat hij meer tot tien mag tellen.

De vraag is: Maar hoe doe je dat dan?

In mijn trainingen en individuele begeleiding kijk ik veelal eerst naar de ontstaanswijze van bepaalde gedragingen en werk ik op de zogenaamde identiteitslaag. Hiermee wordt duurzame verandering mogelijk en zijn er uiteindelijk positieve effecten voor zowel de leider als het team/de organisatie.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie