Voor wie te voorschijn wil komen...

Psychosociale therapie

Ieder van ons loopt wel eens vast, weet even niet welke richting in te slaan of raakt verstrikt in bepaalde pijnlijke ervaringen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over je werk of een belangrijke relatie. Of misschien voel je je al een tijd niet zo lekker in je vel zitten of heb je iets meegemaakt dat je leven heeft veranderd. Misschien is er een patroon dat je al lang met je meedraagt en waar je nu stappen in wil zetten. Ik help je graag om inzicht te krijgen in wat er speelt en wat nodig is om verder te komen.

Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale therapie gaat over klachten die te maken hebben met je eigen gedachten, gevoelens, gedragspatronen (-psycho) in een sociale context (je werk, je partner, je kinderen, etc). Anders dan de naam misschien doet vermoeden, is deze vorm van therapie bedoeld voor geestelijk gezonde mensen. Voor mensen die weliswaar tijdelijk een probleem kunnen hebben, maar over voldoende veerkracht beschikken om er (samen met iemand) uit te komen. Je hebt dan ook geen verwijzing van je huisarts nodig.

Voorbeelden begeleidingsvragen

 • Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven of voor mezelf op te komen
 • Ik voel me van binnen onzeker
 • De balans tussen werk en privé is al een tijdje zoek
 • Ik heb een conflict op mijn werk
 • Ik heb moeite om om te gaan met autoriteit
 • Ik heb moeite met controle van mijn emoties
 • Ik maak me altijd veel zorgen over wat anderen over mij denken
 • Het loopt stroef tussen mij en mijn partner
 • Ik ben zoekend in wat ik wil in mijn leven
 • Ik wil minder stress ervaren
 • Ik ben op zoek naar meer zingeving
Praktijkruimte Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie

Werkwijze

In de kennismakingssessie onderzoeken we samen je vraag, het probleem of de klacht. Soms speelt er van alles en is mijn eerste bijdrage om te helpen uit te vinden waar het precies over gaat. Vervolgens stellen we samen vast waarover het traject moet gaan en welke stappen je wilt zetten. In deze eerste sessie gaan we meteen ook aan het werk zodat je een duidelijk beeld krijgt van mijn werkwijze. Mocht er geen klik zijn dan kun je uiteraard besluiten om na deze eerste sessie niet verder te gaan.

De sessies bestaan niet alleen uit praten. Ik zal regelmatig ervaringsoefeningen inzetten, waarbij ik multidisciplinair werk en verschillende methoden gebruik. De begeleidingsvorm is afhankelijk van wat op dat moment het meest aansluit bij jouw vraag. Meestal onderzoeken we ergens in het traject je onderliggende overtuigingen, die vaak leiden tot een zichzelf herhalend gedragspatroon wat moeilijk te doorbreken is. Soms zijn je eigen verlangens weggestopt en gaat het erover dat je deze weer leert herkennen. Vaak gaat het ook over meer leren luisteren naar de signalen van je lichaam en onderzoeken hoe je je verbindt met anderen en jezelf.

Ik help je om je patronen te leren doorzien, vaak door te kijken hoe ze verband houden met je persoonlijke geschiedenis. Vervolgens zoeken we naar nieuwe alternatieven voor je gedrag of hoe je je verlangens kunt verwezenlijken.

Na een sessie geef ik soms een opdracht mee om nieuwe inzichten en ervaringen te vertalen naar je dagelijks leven. In een volgende sessie bespreken we je opgedane ervaringen, kijken we of we ‘op koers zijn’, sturen we waar nodig bij en verankeren we wat succesvol blijkt.

Meestal zijn tussen de 4 tot 10 sessies voldoende voor een vervullend resultaat. Er zit gemiddeld genomen twee weken tussen elke sessie (richting het eind van het traject vaak iets langer). Aan het einde van het begeleidingstraject is er een evaluatie en afronding. Dit houdt in dat we bespreken of het doel is gehaald, of andere thema’s zich aandienen of dat we afscheid van elkaar kunnen nemen. Bij elk traject werk ik vanuit de volgende uitgangspunten.

Resultaat

De resultaten van een begeleidingstraject zijn uiteraard afhankelijk van de vraag, maar meestal wordt een combinatie van het volgende bereikt:

 • Vergroting van zelfkennis en inzicht in belemmerende patronen
 • Nieuwe manieren om met lastige situaties om te gaan
 • Inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dit te veranderen
 • Hernieuwde energie en focus, minder stress
 • Het groeien in stevigheid, zelfverzekerdheid en persoonlijk leiderschap
 • Verdieping in de partnerrelatie
 • Het beter kunnen omgaan met lastige emoties zoals boosheid, angst of verdriet
 • Meer balans tussen werk en privé
 • Een gevoel van rust en ruimte
 • Duidelijkheid en meer richting in werk en leven

Kosten en vergoedingen

Als je besluit om na de kennismakingssessie verder te gaan dan wordt de kennismakingssessie als eerste sessie in rekening gebracht. Als je besluit om na de kennismakingssessie niet verder te gaan dan breng ik geen kosten in rekening. De sessies duren 1 uur en het tarief is 125,- (vrijgesteld van BTW). Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht. Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van psychosociale therapie vanuit de aanvullende verzekering. Klik hier om te kijken of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Praktisch

Psychosociale therapie vindt plaats op afspraak. De praktijk is op werkdagen geopend van 9.00-17.00 uur. Vanwege mijn werk met cliënten ben ik vaak niet meteen telefonisch bereikbaar. Spreek een bericht in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug of stuur een bericht via het contactformulier.

Accreditaties en geschillencommissie

Ik ben aangesloten bij:

 • Het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (Lidnummer 104755).
 • Het RBCZ, een overkoepelende organisatie die therapeuten registreert en certificeert en een onafhankelijk intermediair vormt tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
 • De SCAG, een onafhankelijke organisatie voor de afhandeling van klachten en geschillen. Indien je een klacht hebt over mijn begeleiding zal ik uiteraard eerst met je in gesprek gaan om te kijken of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet lukken dan kun je contact opnemen met het NVPA, die onafhankelijke klachtenfunctionarissen van het SCAG zal inzetten. Via deze link vind je verdere informatie over deze procedure en de te nemen stappen. Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende uitkomst, dan kun je de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg
  Let op: de geschillencommissie neemt je klacht niet in behandeling, als niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris is doorlopen.
 • Ik ben aangesloten bij de ethische commissie van Phoenix Opleidingen en onderschrijf hun ethische code.
© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie