Leren van en met elkaar

Intervisie

Intervisie is een laagdrempelige vorm van persoonlijke ontwikkeling, waarbij professionals van gelijk hiërarchisch niveau elkaar ondersteunen om oplossingen te vinden voor vraagstukken of dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. De vraagstukken zijn vaak zeer herkenbaar voor elke deelnemer waardoor niet alleen de vraaginbrenger er van leert.

Intervisie kan ingezet worden als onderdeel van leiderschapsprogramma’s en trainingen persoonlijke ontwikkeling, of als aparte activiteit aangeboden worden. Integratie in een leiderschapstraject of training zorgt er voor dat de kennis en vaardigheden beter beklijven in de dagelijkse praktijk.

Mijn rol is het begeleiden van het proces en de deelnemers te leren hoe ze op een effectieve wijze een intervisie bijeenkomst kunnen vormgeven. Waar nodig zet ik mijn deskundigheid in om verdieping aan te brengen bij een thema door bijvoorbeeld kennis en kunde aan te reiken op het gebied van leiderschap of communicatie.

De ervaring leert dat bijeenkomsten veel effectiever zijn onder begeleiding van een deskundig proces begeleider, omdat ik patronen die de effectiviteit van de intervisiegroep ondermijnen kan tackelen. Daarnaast zet ik mijn deskundigheid tevens in om casuïstiek te generaliseren naar algemene (leiderschaps)lessen.

Tevens kan ik waar nodig coachend werken. Het komt regelmatig voor dat de groep ‘blijft steken’ omdat kennis en kunde van psychologische processen ontbreekt. In zo’n geval kan ik een expertbijdrage leveren, waardoor de effectiviteit van de bijeenkomst groter wordt. De ideale groepsgrootte is tussen de 5 en 8 deelnemers.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie