"He that would govern others,

first should be master of himself".

Philip Massinger (1583 - 1640)

Leiding geven aan teams

Leiders hebben een belangrijke rol in het optimaal laten functioneren van een team, afdeling of organisatie. Zij brengen focus aan, zijn verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten en zorgen voor een bedding waarin professionals kunnen floreren. Bewust en onbewust beïnvloeden ze via hun eigenheid de cultuur van het team en de kwaliteit van samenwerking tussen de medewerkers. Dat vraagt in de eerste plaats om inzicht in waar je voor staat als leider en waar je naar toe wil met je team. Minstens zo belangrijk is zelfkennis en inzicht in je eigen stijl van leidinggeven, die zowel effectief als ineffectief kan zijn, al naar gelang de situatie en de fase waarin een team zich bevindt.

Elke leider kent wel de volgende uitdagingen: hoe motiveer je teamleden, hoe zorg je dat ‘de neuzen de zelfde kant op staan’, hoe ga je om met mensen die zich onvoldoende inzetten, hoe beloon je, hoe krijg je mensen ‘mee’ in een verandering?

Veelal wordt bij leidinggeven gekeken naar de procesmatige kant, het ‘managen’ maar vaak zie je dat het op orde hebben van de processen en structuur nog geen garantie is voor goede resultaten. Dit komt omdat andere, meer onzichtbare aspecten binnen een team een veel grotere impact hebben op het functioneren. Het vakkundig kunnen leiden van een team vraagt dan ook om kennis van deze onbewuste processen en begrip van het aandeel van de leider hierin. Deze kennis voorkomt problemen in een team en laat goede teams beter worden.

Afhankelijk van de ervaring en aard van de doelgroep, de duur van een training en wensen van de opdrachtgever kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken aan bod komen:

  • de persoonlijke waarden, missie en visie van de leider
  • de sandwich positie: leiding geven in het middenmanagement
  • de invloed van de leider op de samenwerking en groepsdynamica binnen een team
  • het motiveren van een team
  • omgaan met ‘lastige’ teamleden
  • interveniëren bij niet optimaal functionerende teams
  • specifieke vraagstukken rondom de teamleider die formeel geen leidinggevende is (de primus inter pares)

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie