"He that would govern others,

first should be master of himself".

Philip Massinger (1583 - 1640)

Medisch Leiderschap

De kwaliteit van zorg wordt niet alleen bepaalt door het vakmanschap van de zorgprofessional. De gezondheid van de organisatie bepaalt in hoge mate of het vakmanschap van de professional ook tot zijn recht kan komen. Denk daarbij aan financiële aspecten, de cultuur rondom kwaliteit en veiligheid in een instelling en vooral ook de cultuur op het gebied van samenwerken tussen de diverse bloedgroepen in een ziekenhuis. Juist op deze aspecten blijkt het lastig om optimaal te functioneren. Elke arts ervaart weleens dat er soms behoorlijk langs elkaar heen gewerkt wordt, de patiënt soms helemaal niet zo centraal staat en ongezonde bureaucratie en regelzucht de overhand heeft. De vraag is: hoe kun je dit verbeteren?

Medisch leiderschap gaat over het aannemen van een pro-actieve houding door zorgprofessionals die zorgt voor gezondere organisaties, vanuit de visie dat betere zorg begint bij gezondere organisaties.

De leergang medisch leiderschap (ontwikkeld in samenwerking met professionals van de VUmc Academie) beoogt medisch specialisten de bagage te geven om zich te ontwikkelen als leider en hierin het voortouw te nemen. In een 5-tal modules van 2 dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • persoonlijk leiderschap
  • leidinggeven aan professionals in een complexe zorgorganisatie
  • kennis  en kunde op het gebied van professionele communicatie en samenwerken
  • kennis over leiding geven aan teams, groepsdynamica en leidinggeven aan veranderingen
  • kennis van financiën in de zorg en financiële stromen in de organisatie
  • kennis over kwaliteit en veiligheid in de zorg i.r.t. onderlinge samenwerking

Als rode draad loopt zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling door het programma heen omdat dit onontbeerlijk is voor goed leiderschap. Kennis en kunde kan alleen maar toegepast worden als daarbij meegenomen wordt de attitude en de persoon van de leider zelf. Deelnemers krijgen daarom een zelf-assessment en (groep)coaching aangeboden. De leergang heeft daarbij een sterk interactief karakter met ruime mogelijkheden voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Neem voor meer informatie contact op.

© Copyright Roel Breuls - Ontwikkeling van mens en organisatie